Thứ Tư, 25 tháng 7, 2007

GP Xuan Loc

Giáo Phận Xuân Lộc
14/10/1965: Giáo Phận Chính tòa Xuân Lộc được thiết lập
Ðức Giám Mục Ðôminicô Nguyễn Chu Trinh
Ðức Giám Mục Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật (qua đời)
Ðức Giám Mục Ðôminicô Nguyễn Văn Lãng (qua đời)
Ðức Giám Mục Giuse Lê Văn Ấn (qua đời)
Diện tích: 6,439 Km2
Số giáo dân: 762,226
Số Giáo Xứ: 184
Số Linh Mục: 268
Số Nữ Tu Sĩ: 779
Số Nam Tu Sĩ: 101

Lược Sử Giáo Phận Xuân Lộc

Tòa Giám Mục Xuân Lộc
Y. 70 Hùng Vương, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Ðồng Nai
Tel: [84]-(61)-3877-256, [84]-(61)-3877-874
Fax: [84]-(61)-3877-575
E-mail: hungbene@hcm.vnn.vn

Nhà Thờ Chính Tòa Xuân Lộc
Xuân Lộc, Long Khánh, Tỉnh Ðồng Nai

Hạt An Bình
Giáo Xứ An Tâm
Ấp An Bình, xã Trung Hòa, Trảng Bom, Ðồng Nai

Giáo Xứ Dầu Giây
Ấp Phan Bội Châu, xã Bàu Hàm 2, Thống nhất, Ðồng Nai

Giáo Xứ Tam Hòa
Ấp Hòa Bình, xã Ðông Hòa, Trảng Bom, Ðồng Nai

Giáo Xứ Hưng Lộc
Xã Hưng Lộc, Hưng Lộc, Thống Nhất, Ðồng Nai

Giáo Xứ Lộc Hòa
Ấp Lộc Hòa, xã Tây Hòa, Trảng Bom, Ðồng Nai

Giáo họ Mân Côi
Ấp Hưng Phát, xã Hưng Thịnh, Trảng Bom, Ðồng Nai

Giáo Xứ Minh Hòa
Ấp 1, xã lộ 25, Thống Nhất, Ðồng Nai

Giáo họ Xuân Ðức
Xã Bàu Hàm 2, Thống Nhất, Ðồng Nai

Giáo Xứ Thanh Bình
Ấp Hưng Long, xã Hưng Thịnh, Trảng Bom, Ðồng Nai

Giáo họ Bàu Hàm
Xã Bàu Hàm 1, Trảng Bom, Ðồng Nai

Giáo Xứ Xuân Linh
Ấp 94, xã Xuân Thạnh, Thống Nhất, Ðồng Nai

Giáo Xứ Xuân Long
Xã Xuân Thạnh, Thống Nhất, Ðồng Nai

Hạt Biên Hòa
Giáo Xứ An Bình
Ấp Nội Hóa, xã Bình An, Dĩ An, Bình Dương

Giáo Xứ Bến Gỗ
KP. Thái Hòa, P. Long Bình Tân, Biên Hòa, Ðồng Nai

Giáo Xứ Biên Hòa
174 Cách Mạng Tháng 8, P. Quyết Thắng, Biên Hòa, Ðồng Nai

Giáo Xứ Bình Hải
248/25 Quốc lộ 1, P. Tân Tiến, Biên Hòa, Ðồng Nai

Giáo họ Dĩ An
Ấp Bình Minh, Ttr. Dĩ An, Dĩ An, Bình Dương

Giáo Xứ Ðông Hòa
34/8 Tân Quới, xã Ðông Hòa, Dĩ An, Bình Dương

Giáo Xứ Nghĩa Sơn
Ấp Ngãi Thắng, xã Bình An, Dĩ An, Bình Dương

Giáo Xứ Tân Triều
Ấp Vĩnh Hiệp, xã Tân Bình, Vĩnh Cửu, Ðồng Nai

Giáo Xứ Tân Vinh
KP. Long Ðiền, P. Long Bình Tân, Biên Hòa, Ðồng Nai

Giáo Xứ Thái Hiệp
94/16 KP. 8, P. Tân Phong, Biên Hòa, Ðồng Nai

Giáo Xứ Thuận Hòa
KP. 5, P. Tân Phong, Biên Hòa, Ðồng Nai

Giáo Xứ Phúc Hải
KP. 3, P. Tân Phong, Biên Hòa, Ðồng Nai

Hạt Gia Kiệm
Giáo Xứ Bạch Lâm
56/3 Bạch Lâm, xã Gia Tân 2, Thống Nhất, Ðồng Nai

Giáo họ Bình Minh
Ấp Cây Ðiệp, xã Cây Gáo, Trảng Bom, Ðồng Nai

Giáo Xứ Hiển Linh
Xã Thanh Bình, Trảng Bom, Ðồng Nai

Giáo Xứ Dốc Mơ
1/2A Dốc Mơ, xã Gia Tân 1, Thống Nhất, Ðồng Nai

Giáo Xứ Ðức Huy
17/4 Dốc Mơ, xã Gia Tân 1, Thống Nhất, Ðồng Nai

Giáo Xứ Ðức Long
39/1C Ðức Long, xã Gia Tân 2, Thống Nhất, Ðồng Nai

Giáo Xứ Gia Yên
Ấp Gia Yên, xã Gia Tân 3, Thống Nhất, Ðồng Nai

Giáo họ Lợi Hà
Ấp Lợi Hà, xã Thanh Bình, Trảng Bom, Ðồng Nai

Giáo họ Mẫu Tâm
Ấp Gia Yên, xã Gia Tân 3, Thống Nhất, Ðồng Nai

Giáo Xứ Tân Yên
Ấp Tân Yên, xã Gia Tân 3, Thống Nhất, Ðồng Nai

Giáo họ Gia Tôn
Ấp 3, xã Sông Trầu, Trảng Bom, Ðồng Nai

Giáo Xứ Bình Lộc
Xã Xuân Thiện, Thống Nhất, Ðồng Nai

Giáo Xứ Hưng Bình
Ấp Lê Lợi, xã Quang Trung, Thống Nhất, Ðồng Nai

Giáo Xứ Kim Thượng
Ấp Tây Kim, xã Gia Kiệm, Thống Nhất, Ðồng Nai

Giáo họ Lạc Sơn
Ấp Lạc Sơn, xã Quang Trung, Thống Nhất, Ðồng Nai

Giáo Xứ Ninh Phát
Ấp Lê Lợi, xã Quang Trung, Thống Nhất, Ðồng Nai

Giáo Xứ Phúc Nhạc
Ấp Phúc Nhạc 2, xã Gia Tân 3, Thống Nhất, Ðồng Nai

Giáo Xứ Phát Hải
Ấp Tây Nam, xã Gia Kiệm, Thống Nhất, Ðồng Nai

Giáo Xứ Thanh Sơn
Ấp Thanh Sơn, xã Quang Trung, Thống Nhất, Ðồng Nai

Giáo Xứ Võ Dõng
Ấp Võ Dõng 2, Thống Nhất, Ðồng Nai

Giáo Xứ Tín Nghĩa
Xã Xuân Thượng, Thống Nhất, Ðồng Nai

Hạt Hố Nai
Giáo Xứ Ba Ðông
KP. 8, P. Hố Nai, Biên Hòa, Ðồng Nai

Giáo Xứ Bắc Hải
KP. 8, P. Hố Nai, Biên Hòa, Ðồng Nai

Giáo Xứ Ðại Lộ
P. Tân Biên, Biên Hòa, Ðồng Nai

Giáo Xứ Gia Cốc
KP. 1, P. Hố Nai, Biên Hòa, Ðồng Nai

Giáo Xứ Hà Nội
19/5 KP. 5, P. Tân Biên, Biên Hòa, Ðồng Nai

Giáo Xứ Hải Dương
14/41 KP. 6, P. Hố Nai, Biên Hòa, Ðồng Nai

Giáo Xứ Kẻ Sặt I
KP. 3, P. Tân Biên, Biên Hòa, Ðồng Nai

Giáo Xứ Kẻ Sặt II
Hố Nai 1, Biên Hòa, Ðồng Nai

Giáo Xứ Hòa Hiệp
KP. 4, P. Hố Nai, Biên Hòa, Ðồng Nai

Giáo Xứ Kim Bích
KP. 2, P. Hố Nai, Biên Hòa, Ðồng Nai

Giáo Xứ Lộc Lâm
KP. 5, P. Hố Nai, BiênHòa, Ðồng Nai

Giáo Xứ Tây Hải
3/23 KP. 4, P. Hố Nai, Biên Hòa, Ðồng Nai

Giáo Xứ Nam Hải
KP. 11, P. Hố Nai, Biên Hòa, Ðồng Nai

Giáo Xứ Phú Tảo
32/28 KP. 6, P. Hố Nai, Biên Hòa, Ðồng Nai

Giáo Xứ Phúc Lâm
KP. 1, P. Tân Biên, Biên Hòa, Ðồng Nai

Giáo Xứ Thánh Tâm
1/5 KP. 9, P. Tân Biên, Biên Hòa, Ðồng Nai

Giáo Xứ Xuân Trà (Trà Cổ)
Trang Web Ðồng Hương Trà Cổ
9/68 KP. 10, P. Hố Nai, Biên Hòa, Ðồng Nai

Giáo Xứ Trung Nghĩa
KP. 2, P. Tân Biên, Biên Hòa, Ðồng Nai

Ðền Thánh Martin
Tân Biên, Biên Hòa, Ðồng Nai

Giáo Xứ Mẫu Tâm
Hố Nai 1, Biên Hòa, Ðồng Nai

Hạt Hòa Thanh
Giáo Xứ Ðại An
Ấp Thái Thanh, xã Tân An, Vĩnh Cửu, Ðồng Nai

Giáo Xứ Ðông Vinh
Ấp Ðông Hải 2, xã Hố Nai 3, Trảng Bom, Ðồng Nai

Giáo họ Gò Xoài
Ấp Bình Chánh, xã Tân An, Vĩnh Cửu, Ðồng Nai

Giáo Xứ Hòa Bình
KP. 3, P. Tân Hòa, Biên Hòa, Ðồng Nai

Giáo Xứ Lai Ổn
Ấp Lộ Ðức 2, xã Hố Nai 3, Trảng Bom, Ðồng Nai

Giáo Xứ Lộ Ðức
KP. 4 và 5, P. Tân Hòa, Biên Hòa, Ðồng Nai

Giáo Xứ Ngô Xá
183 Ngô Xá, xã Hố Nai 3, Trảng Bom, Ðồng Nai

Giáo Xứ Ngọc Ðồng
KP. 8, P. Tân Hòa, Biên Hòa, Ðồng Nai

Giáo Xứ Ngũ Phúc
Ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3, Trảng Bom, Ðồng Nai

Giáo Xứ Tiên Chu
KP. 7, P. Tân Hòa, Biên Hòa, Ðồng Nai

Giáo Xứ Thanh Hóa
Ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, Trảng Bom, Ðồng Nai

Giáo Xứ Thái Hòa
Hố Nai 3, Trảng Bom, Ðồng Nai

Hạt Long Thành
Giáo Xứ Bác Ái
Ấp Phước Hòa, xã Long Phước, Long Thành, Ðồng Nai

Giáo Xứ Bình Sơn
Xã Bình Sơn, Long Thành, Ðồng Nai

Giáo Xứ Cẩm Ðường
Xã Cẩm Ðường, Long Thành, Ðồng Nai

Giáo Xứ Hiền Ðức
Ấp Hiền Ðức, xã Phước Thái, Long Thành, Ðồng Nai

Giáo Xứ Hiền Hòa
Ấp Hiền Hòa, xã Phước Thái, Long Thành, Ðồng Nai

Giáo Xứ Liên Kim Sơn
K. Liên Kim Sơn, Ttr. Long Thành, Long Thành, Ðồng Nai

Giáo họ Long Ðức 1
Ấp Long Ðức 1, xã Tam Phước, Long Thành, Ðồng Nai

Giáo họ Long Ðức 2
Ấp Long Ðức 2, xã Tam Phước, Long Thành, Ðồng Nai

Giáo Xứ Long Phước
Ấp 5, xã Long Phước, Long Thành, Ðồng Nai

Giáo Xứ Long Thành
Ấp Phước Thuận, Ttr. Long Thành, Long Thành, Ðồng Nai

Giáo Xứ Tân Hiệp
Xã Tân Hiệp, Long Thành, Ðồng Nai

Giáo họ Sĩ Phước
Ðội 3, Long Thành, Ðồng Nai

Giáo Xứ Tân Cang
Ấp Tân Cang, xã Phước Tân, Long Thành, Ðồng Nai

Giáo Xứ Thái Lạc
Ấp 4, xã Long An, Long Thành, Ðồng Nai

Giáo họ Thánh Giuse
Xã Bàu Cạn, Long Thành, Ðồng Nai

Giáo họ Thánh Phaolô
Xã Bàu Cạn, Long Thành, Ðồng Nai

Giáo họ Thánh Linh
NT. Thái Hiệp Thành, xã Bàu Cạn, Long Thành, Ðồng Nai

Giáo họ Thành Tâm
Thôn 11, xã Suối Trầu, Long Thành, Ðồng Nai

Giáo Xứ Thành Tín
Suối Quýt, xã Cẩm Ðường, Long Thành, Ðồng Nai

Giáo họ Thành Ðức
Xã Suối Trầu, Long Thành, Ðồng Nai

Giáo Xứ Thiên Bình
Ấp Thiên Bình, xã Tam Phước, Long Thành, Ðồng Nai

Giáo Xứ Thiên Phước
Ấp Tân Mai 2, xã Phước Tân, Long Thành, Ðồng Nai

Giáo họ Thiên Trợ
Làng Cùi, xã Phước Tân, Long Thành, Ðồng Nai

Giáo họ Truyền Tin
Xã Bàu Cạn, Long Thành, Ðồng Nai

Giáo Xứ Văn Hải
Khu Văn Hải, Ttr. Long Thành, Long Thành, Ðồng Nai

Giáo họ Bình Minh
Xã Tân Hiệp, Long Thành, Ðồng Nai

Giáo Xứ Thiên Ân
Xã Bàu Cạn, Long Thành, Ðồng Nai

Giáo họ Martinô
Ấp 7, xã Phước Bình, Long Thành, Ðồng Nai

Hạt Phú Thịnh
Giáo Xứ Bắc Hòa
Ấp Bắc Hòa, xã Bắc Sơn, Trảng Bom, Ðồng Nai

Giáo Xứ Bùi Chu
Ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn, Trảng Bom, Ðồng Nai

Giáo Xứ Ðồng Phát
Khu A Quảng Phát, xã Quảng Tiến, Trảng Bom, Ðồng Nai

Giáo Xứ Giang Ðiền
Xã Giang Ðiền, Trảng Bom, Ðồng Nai

Giáo Xứ Phú Sơn
Ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, Trảng Bom, Ðồng Nai

Giáo Xứ Quảng Biên
Ấp Quảng Biên, xã Quảng Tiến, Trảng Bom, Ðồng Nai

Giáo Xứ Tân Bắc
Ấp Tân Bắc, xã Bình Minh, Trảng Bom, Ðồng Nai

Giáo Xứ Tân Bình
Ấp Tân Bình, xã Bình Minh, Trảng Bom, Ðồng Nai

Giáo Xứ Tân Thành
Ấp Tân Thành, xã Bắc Sơn, Trảng Bom, Ðồng Nai

Giáo họ Thuận An
KP. 6, Ttr. Vĩnh An, Vĩnh Cửu, Ðồng Nai

Giáo Xứ Thiện An
KP. 2, Ttr. Vĩnh An, Vĩnh Cửu, Ðồng Nai

Giáo Xứ Thạch An
KP. 2, xã Vĩnh Tân, Vĩnh Cửu, Ðồng Nai

Giáo Xứ Trà Cổ II
Trang Web Ðồng Hương Trà Cổ
Ấp Trà Cổ 1, xã Bình Minh, Trảng Bom, Ðồng Nai

Giáo Xứ Vườn Ngô
Ấp Tân Phát, xã Ðồi 61, Trảng Bom, Ðồng Nai

Giáo Xứ Xuân An
Ấp 3, xã An Viễn, Trảng Bom, Ðồng Nai

Giáo Xứ Xuân Thịnh
Xã Ðồi 61, Trảng Bom, Ðồng Nai

Giáo Xứ Bùi Ðệ
Ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, Trảng Bom, Ðồng Nai

Giáo Xứ Phú Lý
Xã Phú Lý, Vĩnh Cửu, Ðồng Nai

Hạt Phước Lý
Giáo Xứ Bắc Minh
Ấp Sơn Hà, xã Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Ðồng Nai

Giáo Xứ Bắc Thần
Trang Web Giáo Xứ Bắc Thần
Ðền Thờ Ðức Mẹ Lộ Ðức Giáo Xứ Bắc Thần
Ấp Hòa Bình, Xã Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Ðồng Nai

Giáo Xứ Ðại Ðiền
Ấp Ðại Thắng, xã Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Ðồng Nai

Giáo Xứ Nghĩa Hiệp
Ấp Thóng Nhất, xã Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Ðồng Nai

Giáo Xứ Nghĩa Mỹ
Ấp Nhất Trí, xã Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Ðồng Nai

Giáo Xứ Nghĩa Yên
Ấp Vĩnh Cửu, xã Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Ðồng Nai

Giáo Xứ Phước Khánh
Ấp 1, xã Phước Khánh, Nhơn Trạch, Ðồng Nai

Giáo Xứ Phước Lý
Ấp Phước Lý, xã Ðại Phước, Nhơn Trạch, Ðồng Nai

Giáo Xứ Thị Cầu
Ấp Thị Cầu, xã Phú Ðông, Nhơn Trạch, Ðồng Nai

Giáo Xứ Thiết Nham
Ấp Ðoàn Kết, xã Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Ðồng Nai

Giáo Xứ Vĩnh Phước
Ấp Thành Công, xã Vĩnh thanh, Nhơn Trạch, Ðồng Nai

Giáo Xứ Mỹ Hội
Xã Phú Hội, Nhơn Trạch, Ðồng Nai

Giáo họ Tân Tường
Ấp Bình Phú I, xã Long Tân, Nhơn Trạch, Ðồng Nai

Hạt Phương Lâm
Giáo Xứ Bình Lâm
Xã Phú Bình, Tân Phú, Ðồng Nai

Giáo Xứ Ðồng Hiệp
Xã Phú Ðiền, Tân Phú, Ðồng Nai

Giáo Xứ Kim Lâm
Ấp Phú Lợi, xã Phú Trung, Tân Phú, Ðồng Nai

Giáo họ Mai Lâm
Xã Phú Bình, Tân Phú, Ðồng Nai

Giáo Xứ Ngọc Lâm
Ấp Ngọc Lâm 2, xã Phú Xuân, Tân Phú, Ðồng Nai

Giáo họ Xuân Lâm
Xã Ph1u An, Tân Phú, Ðồng Nai

Giáo Xứ Phú Lâm
Ấp Phú Lâm, xã Phú Sơn, Tân Phú, Ðồng Nai

Giáo Xứ Phương Lâm
110 Thanh Thọ 2, xã Phú Lâm, Tân Phú, Ðồng Nai

Giáo Xứ Quang Lâm
Ấp Thanh Sơn, xã Thanh Sơn, Tân Phú, Ðồng Nai

Giáo Xứ Thạch Lâm
Ấp 4, xã Phú Lập, Tân Phú, Ðồng Nai

Giáo Xứ Thọ Lâm
Ấp Thọ Lâm 1, xã Phú Thanh, Tân Phú, Ðồng Nai

Giáo Xứ Trúc Lâm
Ấp Thanh Thọ 3, xã Phú Lâm, Tân Phú, Ðồng Nai

Hạt Tân Mai
Giáo Xứ Bình An
KP. 2, P. An Bình, Biên Hòa, Ðồng Nai

Giáo Xứ Bùi Ðức
KP. 3, P. Tam Hiệp, Biên Hòa, Ðồng Nai

Giáo Xứ Bùi Hiệp
KP. 1, P. Tam Hòa, Biên Hòa, Ðồng Nai

Giáo Xứ Bùi Hưng
200/200 KP. 9, P. Tam Hiệp, Biên Hòa, Ðồng Nai

Giáo Xứ Bùi Thượng
5/9 KP. 2, P. Tam Hòa, Biên Hòa, Ðồng Nai

Giáo Xứ Bùi Vĩnh
KP. 3, P. Tam Hiệp, Biên Hòa, Ðồng Nai

Giáo Xứ Ða Minh
KP. 5, P. Tam Hiệp, Biên Hòa, Ðồng Nai

Giáo Xứ Gia Viên
KP. 5, P. Tân Hiệp, Biên Hòa, Ðồng Nai

Giáo họ Tân Bắc
KP. 3, P. An Bình, Biên Hòa, Ðồng Nai

Giáo Xứ Tân Mai
P. Tân Mai, Biên Hòa, Ðồng Nai

Giáo Xứ Thánh Giuse
KP. 1 và 2, P. Bình Ða, Biên Hòa, Ðồng Nai

Giáo Xứ Xuân Hòa
KP. 7, P. tam Hiệp, Biên Hòa, Ðồng Nai

Giáo Xứ Trinh Vương
P. Tam Hòa, Biên Hòa, Ðồng Nai

Giáo Xứ Tân Lộc
KP. 1, P. Tân Mai, Biên Hòa, Ðồng Nai

Hạt Túc Trưng
Giáo Xứ Ðịnh Quán
Ttr. Ðịnh Quán, Ðịnh Quán, Ðồng Nai

Giáo họ Ðức Thắng
Ấp Ðức Thắng 2, xã Túc trưng, Ðịnh Quán, Ðồng Nai

Giáo họ Hiệp Nhất
Ấp Bến Nôm 2, xã Phú Cường, Ðịnh Quán, Ðồng Nai

Giáo Xứ La Ngà
Ấp 1, xã Phú Ngọc, Ðịnh Quán, Ðồng Nai

Giáo Xứ Suối Nho
Ấp 4, xã Suối Nho, Ðịnh Quán, Ðồng Nai

Giáo Xứ Tam Phú
Ấp Ðồn Ðiền, xã Túc Trưng, Ðịnh Quán, Ðồng Nai

Giáo Xứ Thánh Mẫu
Ấp Tam Bung, xã Phú Cường, Ðịnh Quán, Ðồng Nai

Giáo Xứ Thống Nhất
Ấp Thống Nhất, xã Phú Cường, Ðịnh Quán, Ðồng Nai

Giáo họ Trung Hiếu
Ấp Hiệp Nghĩa, Ttr. Ðịnh Quán, Ðồng Nai

Giáo Xứ Túc Trưng
Ấp Thái Hòa 1, xã Phú Túc, Ðịnh Quán, Ðồng Nai

Giáo họ Kitô Vua
Ấp Tân Lập, xã Phú Túc, Ðịnh Quán, Ðồng Nai

Giáo họ Vĩnh An
Ấp Vĩnh An, xã La Ngà, Ðịnh Quán, Ðồng Nai

Giáo họ Nagoa
Xã Suối Nho, Ðịnh Quán, Ðồng Nai

Giáo họ Gia Canh
Xã Gia Canh, Ðịnh Quán, Ðồng Nai

Giáo Xứ Phú Dòng
Xã Phú Cường, Ðịnh Quán, Ðồng Nai

Giáo họ Phú Thiện
Xã La Ngà, Ðịnh Quán, Ðồng Nai

Giáo họ Ngọc Thanh
Xã Ngọc Thanh, Ðịnh Quán, Ðồng Nai

Giáo điểm Fatima, Giáo họ Ngọc Thanh
Ngọc Thanh, La Ngà, Ðịnh Quán, Ðồng Nai

Hạt Xuân Lộc
Giáo Xứ An Lộc
Xã Xuân Lập, Tx. Long Khánh, Ðồng Nai

Giáo Xứ Bảo Thị
Bảo Thị, xã Xuân Ðịnh, Xuân Lộc, Ðồng Nai

Giáo Xứ Tân Phú
P. Xuân Thanh, Tx. Long Khánh, Ðồng Nai

Giáo Xứ Bảo Vinh
Ấp Bảo Vinh B, xã Bảo Vinh, Tx. Long Khánh, Ðồng Nai

Giáo họ Bình Hòa
Ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú, Xuân Lộc, Ðồng Nai

Giáo họ Cáp Rang
Ấ Cáp Rang, xã Suối Tre, Tx. Long Khánh, Ðồng Nai

Giáo Xứ Cẩm Tân
Ấp Phong Lập, xã Xuân Tâm, Tx. Long Khánh, Ðồng Nai

Giáo Xứ Duyên Lãng
Giáo Xứ Duyên Lãng (mùa Noel)
Giáo Xứ Duyên Lãng (cảnh hoàng hôn)
Ấp Nhân Nghĩa, xã Nhân Nghĩa, Cẩm Mỹ, Ðồng Nai

Giáo Xứ Ðồng Tâm
Ấp 1, xã Xuân Tâm, Xuân Lôc, Ðồng Nai

Giáo Xứ Gia Lào
Ấp Gia Lào, xã Suối Cao, Xuân Lộc, Ðồng Nai

Giáo họ Hàng Gòn
Xã Hàng Gòn, Tx. Long Khánh, Ðồng Nai

Giáo Xứ Hiệp Lực
Ấp 3, xã Xuân Tâm, Xuân Lộc, Ðồng Nai

Giáo Xứ Hồng Ân
Ttr. Sông Ray, Cẩm Mỹ, Ðồng Nai

Giáo Xứ Long Thuận
Ấp 1, xã Xuân Hưng, Xuân Lộc, Ðồng Nai

Giáo Xứ Nam Hà
Ấp Nam Hà, xã Xuân Bảo, Cẩm Mỹ, Ðồng Nai

Giáo Xứ Núi Ðỏ
Ấp Núi Ðỏ, xã Bàu Sen, Tx. Long Khánh, Ðồng Nai

Giáo Xứ Núi Tung
Ấp Núi Tung, xả Suối Tre, Tx. Long Khánh, Ðồng Nai

Giáo Xứ Quảng Xuân
Ấp 3, xã Xuân Hưng, Xuân Lộc, Ðồng Nai

Giáo Xứ Russeykeo
Ấp Việt Kiều, xã Xuân Hiệp, Xuân Lộc, Ðồng Nai

Giáo Xứ Suối Cát
Ấp Tam Hiệp, xã Xuân Hiệp, Xuân Lộc, Ðồng Nai

Giáo Xứ Suối Tre
Ấp Suối Tre, xã Suối Tre, Tx. Long Khánh, Ðồng Nai

Giáo Xứ Tam Thái
Khu 5, Ttr. Gia Ray, Xuân Lộc, Ðồng Nai

Giáo Xứ Xuân Bắc
Xã Xuân Bắc, Xuân Lộc, Ðồng Nai

Giáo Xứ Tín Nghĩa
Ấp Tín Nghĩa, xã Xuân Thiện, Thống Nhất, Ðồng Nai

Giáo họ Tân Hữu
Ấp Tân Hữu, xã Xuân Thành, Xuân Lộc, Ðồng Nai

Giáo Xứ Tân Xuân
P. Xuân Thanh, Tx. Long Khánh, Ðồng Nai

Giáo Xứ Thái Xuân
Ấp Bảo Ðịnh, xã Xuân Ðịnh, Xuân Lộc, Ðồng Nai

Giáo Xứ Thánh Gia
Ấp Bình Tân, xã Xuân Phú, Xuân Lộc, Ðồng Nai

Giáo Xứ Xuân Thành
Ấp Tân Hợp, xã Xuân Thành, Xuân Lộc, Ðồng Nai

Giáo Xứ Xuân Khánh
P. Xuân Bình, Tx. Long Khánh, Ðồng Nai

Giáo Xứ Thọ Lộc
Ấp Thọ Lộc, xã Xuân Thọ, Xuân Lộc, Ðồng Nai

Giáo Xứ Trung Ngãi
Ấp 2, xã Xuân Tâm, Xuân Lộc, Ðồng Nai

Giáo họ Xuân Bảo
Ấp Tân Bình, xã Bảo Bình, Xuân Lộc, Ðồng Nai

Giáo Xứ Xuân Bình
Ấp Hòa Hợp, xã Bảo Hòa, Xuân Lộc, Ðồng Nai

Giáo Xứ Xuân Ðông
Xã Xuân Ðông, Cẩm Mỹ, Ðồng Nai

Giáo Xứ Xuân Ðường
Ấp 1, xã Xuân Ðường, Cẩm Mỹ, Ðồng Nai

Giáo họ Bàu Cối
Xã Bảo Quang, Tx. Long Khánh, Ðồng Nai

Giáo họ Hoàn Quân
Xã Song Nhạn, Cẩm Mỹ, Ðồng Nai

Giáo họ Xuân Nhạn
Xã Sông Nhạn, Cẩm Mỹ, Ðồng Nai

Giáo họ Suối Cả
Ấp 2, xã Xuân Ðường, Cẩm Mỹ, Ðồng Nai

Giáo họ Tân Lập
Xã Xuân Lập, Tx. Long Khánh, Ðồng Nai

Giáo họ Thừa Ðức
Ấp 4, xã Thừa Ðức, Cẩm Mỹ, Ðồng Nai

Giáo họ Xuân Triệu
Làng 2, xã Sông Nhạn, Cẩm Mỹ, Ðồng Nai

Giáo Xứ Xuân Lộc
L44 Hùng Vương, Ttr. Xuân Lộc, H. Long Khánh, Ðồng Nai

Giáo Xứ Xuân Quế
Ấp 1, xã Xuân Quế, Cẩm Mỹ, Ðồng Nai

Giáo họ Xuân Tây
Xã Xuân Tây, Cẩm Mỹ, Ðồng Nai

Giáo họ Lang Minh
Xã Lang Minh, Xuân Lộc, Ðồng Nai

Giáo Xứ Xuân Mỹ
Xã Xuân Mỹ, Cẩm Mỹ, Ðồng Nai

Giáo Xứ Ðức Mẹ Vô Nhiễm
Long Khánh, Tỉnh Ðồng Nai

(dựa theo Niêm Giám 2005 của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam)