Thứ Tư, 25 tháng 7, 2007

GP Qui Nhon


Giáo Phận Qui Nhơn
Thành lập : được thiết lập năm 1844 với danh hiệu địa phận Ðông Ðàng Trong. Năm 1924 đổi tên thành địa phận Quy Nhơn và ngày 24-11-1960 được nâng lên giáo phận chính toà.

Số giáo hạt: 3 giáo xứ: 36 và số giáo họ: 200 với tổng số giáo dân là 62,520.
Ðịa lý hành chính : gồm ba tỉnh Quảng Ngãi, Bình Ðịnh, Phú Yên ; chiều dài Bắc Nam theo đường chim bay khoảng 300 Km ; chiều rộng Ðông Tây thay đổi từ 50 – 75 km thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ ; tổng diện tích 17.100 Km2 ; tổng dân số 3.604.039 người (90%) là người Kinh còn lại là người Hoa, Chàm, Bahna, Hrê,Cùa... Dân chúng sống về nông, lâm, ngư và thương nghiệp.

Ðức GM Phêrô Nguyễn Soạn (03/6/1999)
Ðức GM Raymond Marie Marcel Piquet Lợi, MEP (1943-1960 đổi về Nha Trang))
Số Linh Mục: 70
Số Tân Linh Mục: 8
Số Linh Mục Qua Đời: 1
Số Chủng Sinh: 29
Chủng Sinh Dự bị: 55
Số Nữ Tu: 315
Số Giáo Lý Viên: 2.300

TÒA GIÁM MỤC QUI NHƠN
116 Trần Hưng Ðạo, Thành Phố Qui Nhơn, Tỉnh Bình Ðịnh
Tel. (056) 821737 ? 824 360
Fax : (056) 828 955